Informatie Tureluur

Boerenvilla.nl Serooskerke-Schouwen.

Schouwen-Duiveland de kroon op Zeeland.

Vakantiehuis Zeeland

 

 

 

Heel veel vogels in het gebied.

 

In het voor en najaar rusten hier duizenden tureluurs, grutto’s, ganzen en plevieren.

Gebroed word er door onder andere, tureluurs, kluten, grote sterns, visdiefjes en kokmeeuwen, ze brengen hier hun jongen voort en het geheel is dus een kraamkamer van formaat. Als het hoog water is wachten de vogels binnendijks in Plan tureluur, ze overtijen. Op zo’n moment is dit gebied overspoeld met vogels. Als vogelliefhebber en/of vogelaar is Plan Tureluur een plek die u niet mag missen!

Duizenden, soms tienduizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden dicht bij elkaar in een schitterend brak, watermoeras. Niet voor niets wordt de Zuidkust van Schouwen ook wel de vogelboulevard van Zeeland genoemd.

 

Dit gebied is aangelegd omdat er door de Deltawerken veel buitendijks getijgebied verloren is gegaan.

Plan Tureluur omvat 33 projecten met totaal 4400 hectare nieuwe natuur. De grootste oppervlakte ligt langs de Zuidkust van Schouwen, (ca 1000 hectare) tussen Zierikzee en Serooskerke.

 

Terug naar omgeving.